logo

Autor: spravce

  • 21. 2. 2024

Schůzka s rodiči předškoláků

Pro rodiče předškoláků MŠ Msgre B.Staška a MŠ Petrovická byly v termínech 15. a 19. února 2024 uspořádány besedy na téma školní zralost. Paní učitelka Mgr. Radmila Uzlíková ze ZŠ a MŠ Msgre B. Staška a Mgr. Naděžda Koptová z PPP Domažlice podaly rodičům informace, které se týkaly zápisu do ZŠ, povinné školní docházky a […]

  • 1. 2. 2024

Správným směrem

Soutěž o nejlepší protidrogový plakát – projekt Správným směrem Zástupci naší školy se v úterý 23.1. 2024 zúčastnili slavnostního zahájení výstavy výtvarných prací doprovázející projekt Správným směrem, který se zaměřuje na protidrogovou prevenci. Touto vernisáží byla v našem městě odstartována soutěž o nejlepší protidrogový plakát, jejíž motto nese název Správným směrem. Žáci a studenti domažlických […]

  • 31. 1. 2024

Upozornění na nebezpečnou drogu!

Upozornění ZZS Plzeňského kraje – Výjezdová oblast Západ: Varujeme rodiče i mládež před HHC medvídky Látka HHC, tedy hexahydrokanabinol, pochází z konopí. Jedná se o látku, která zatím není v České republice zakázaná a prodává se především v podobě gumových medvídků. Po požití způsobuje halucinace, agresivitu, úzkost, ale také může dojít k bezvědomí a ohrožení […]

  • 21. 1. 2024

Nová mobilní učebna ve výuce dějepisu

Testování znalostí žáků určitě nepatří k nejoblíbenějším činnostem každého žáka. Ale i toto ověřování znalostí lze provádět různými způsoby. Určitě je důležité nejen zjišťovat, co se žáci naučili, ale především, jak umí pracovat s informacemi, zda umí rozlišit pravdivé a nepravdivé informace, jaká je jejich mediální gramotnost a zda umí logicky odvozovat správná řešení. Vynikající pomůckou jsou v tomto interaktivní […]

  • 18. 1. 2024

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v České republice. Na jejím zdárném průběhu se letos opět aktivně podíleli také někteří naši žáci, často i se svými rodinami. Po dva lednové víkendy se vydávali do ulic obcí a měst, aby předávali radost a požehnání. Díky jejich dobrovolnické službě se v Domažlicích podařilo vybrat částku 177 658 Kč. Spolu […]

  • 14. 1. 2024

Robotika ve 4.A

Robotika – oblast lidské činnosti, která má stále větší důležitost ve vyspělé společnosti. Je proto dobré, pokud se s robotikou seznámí i žáci základní školy. Pokud je toto seznámení podáno formou odpovídající věku žáků a navíc takovou, která je baví, je úspěch zaručen. Naše škola zahájila v rámci předmětu Informatika výuku robotiky od 4. do […]

  • 14. 1. 2024

III.D a III. B v Praze

V úterý 12. prosince se žáci III. D a někteří žáci III. B vypravili za velkým dobrodružstvím do hlavního města. Už cesta vlakem byla pro mnohé účastníky velkým zážitkem. V Praze procházeli místy, o kterých se tento rok učili. Mimo jiné viděli Václavské a Staroměstské náměstí, na kterém probíhaly předvánoční akce. Děti zažily slavnostní atmosféru a dlouho o […]

  • 14. 1. 2024

Mini Kostičkofest a III.B

V pátek 5. ledna se žáci III. B seznámili se stavebnicemi vystavenými v Muzeu Chodska v rámci výstavy Mini Kostičkofest. Po úvodním videoprogramu je čekala výuka prací montážních a demontážních za využití vystavených stavebnic. Do práce, která se všem dařila, se děti i dospělí zapojili s velkou chutí.   Mgr. Radmila Uzlíková