logo

Kontakty

Pedagogický sbor

Titul Jméno Příjmení E-mail Pevná linka Oddělení
Mgr. Martina Bauerová martina.bauerova@novaskoladomazlice.cz Pedagogický sbor
Mgr. Petra Buršíková petra.bursikova@novaskoladomazlice.cz t.č. na MD Pedagogický sbor
MgA Jana Divišová jana.divisova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 730 Pedagogický sbor
Mgr. Dana Dufková dana.dufkova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 730 Pedagogický sbor
Mgr. Miroslava Fainová miroslava.fainova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 712 Pedagogický sbor
Mgr. Petra Gureňová petra.gurenova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 712 Pedagogický sbor
Mgr. Jana Hánová jana.hanova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 713 Pedagogický sbor
Mgr. Milena Hánová milena.hanova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 731 Pedagogický sbor
Mgr. Kateřina Herzerová katerina.herzerova@novaskoladomazlice.cz t.č. na MD Pedagogický sbor
Mgr. Pavlína Hronková pavlina.hronkova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 736 Pedagogický sbor
Mgr. Zdeňka Hrušková zdenka.hruskova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 712 Pedagogický sbor
Mgr. Štěpánka Kaiserová stepanka.kaiserova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 732 Pedagogický sbor
Zdeněk Karas zdenek.karas@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 718 Pedagogický sbor
Mgr. Kateřina Kopecká katerina.kopecka@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 717 Pedagogický sbor
Mgr. Olga Kolářová olga.kolarova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 718 Pedagogický sbor
Mgr. Eva Konopová eva.konopova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 713 Pedagogický sbor
Mgr. Blanka Krejsová blanka.krejsova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 728 Pedagogický sbor
Mgr. Aneta Kreysová aneta.kreysova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 713 Pedagogický sbor
Mgr. Natálie Krumlová natalie.krumlova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 728 Pedagogický sbor
Mgr. Kateřina Krutinová katerina.krutinova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 730 Pedagogický sbor
Mgr. Lenka Kukolová lenka.kukolova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 718 Pedagogický sbor
Vladimíra Lípová vladimira.lipova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 728 Pedagogický sbor
Mgr. Lenka Malzerová lenka.malzerova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 736 Pedagogický sbor
Mgr. Veronika Mrázková veronika.mrazkova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 712 Pedagogický sbor
Mgr. Jana Nebehajová jana.nebehajova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 718 Pedagogický sbor
Ing. Jana Ouřadová jana.ouradova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 731 Pedagogický sbor
Ing. Luboš Polívka lubos.polivka@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 732 Pedagogický sbor
Ing. Lucie Puškárová lucie.puskarova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 728 Pedagogický sbor
Mgr. Jana Schröpferová jana.schropferova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 732 Pedagogický sbor
Mgr. Marie Schröpferová marie.schropferova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 717 Pedagogický sbor
Mgr. Vendula Steidlová vendula.steidlova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 730 Pedagogický sbor
Mgr. Jitka Svobodová jitka.svobodova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 713 Pedagogický sbor
Mgr. Jana Sýkorová jana.sykorova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 737 Pedagogický sbor
Mgr. Marcela Šandová marcela.sandova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 717 Pedagogický sbor
Bc. David Šmíd david.smid@novaskoladomazlice.cz Pedagogický sbor
Ing. Jaromír Šmíd jaromir.smid@novaskoladomazlice.cz Pedagogický sbor
Bc. Michal Šmíd michal.smid@novaskoladomazlice.cz Pedagogický sbor
Mgr. Karel Štípek karel.stipek@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 725 Pedagogický sbor
Mgr. Olga Tauerová olga.tauerova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 737 Pedagogický sbor
Mgr. Dana Trefancová dana.trefancova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 737 Pedagogický sbor
Bc. Veronika Turková veronika.turkova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 737 Pedagogický sbor
Mgr. Radmila Uzlíková radmila.uzlikova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 717 Pedagogický sbor
Mgr. Eva Váchalová eva.vachalova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 731 Pedagogický sbor
Mgr. Blanka Vecková blanka.veckova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 728 Pedagogický sbor
Mgr. Andrea Višňáková andrea.visnakova@novaskoladomazlice.cz +420 379 733 718 Pedagogický sbor
 Hana Císařová hana.cisarova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Vojtěch Černý vojtech.cerny@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Bc. Luděk Hruška ludek.hruska@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Bc. Hana Hrušková hana.hruskova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Zuzana Kozinová zuzana.kozinova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Milena Křížková milena.krizkova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Miroslava Kůstová miroslava.kustova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Jana Němcová jana.nemcova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Bc. Anna Obrtlíková, DiS anna.obrtlikova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Ing. Hana Paroubková hana.paroubkova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Vendula Paroubková vendula.paroubkova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Lenka Paulová lenka.paulova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Věra Podestátová vera.podestatova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Josef Prettl josef.prettl@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Mgr. Lucie Růžková Kubů lucie.ruzkovakubu@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Alena Sedláčková alena.sedlackova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Bc. Martina Stulíková martina.stulikova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Linda Švehlová, DiS linda.svehlova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Bc. Veronika Turková veronika.turkova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Alena Vaňková alena.vankova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Hana Vaňková hana.vankova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Jana Zelenková jana.zelenkova@novaskoladomazlice.cz Asistenti pedagoga
Jaroslav Jedlička jidelna.novaskola@seznam.cz +420 379 733 738 Školní jídelna
Výdejna +420 379 733 726 Školní jídelna