logo

Schůzka s rodiči předškoláků

  • 21. 2. 2024

Schůzka s rodiči předškoláků

Pro rodiče předškoláků MŠ Msgre B.Staška a MŠ Petrovická byly v termínech 15. a 19. února 2024 uspořádány besedy na téma školní zralost.
Paní učitelka Mgr. Radmila Uzlíková ze ZŠ a MŠ Msgre B. Staška a Mgr. Naděžda Koptová z PPP Domažlice podaly rodičům informace, které se týkaly zápisu do ZŠ, povinné školní docházky a odkladu školní docházky. Byly řešeny příčiny a důsledky školní zralosti a připravenosti v oblasti sociální, řečové, jemné motoriky, poznávacích procesů a v oblasti sluchového a zrakového vnímání. Byla vysvětlena role rodiny, mateřské školy a základní školy. Rodiče byli upozorněni na možné potíže žáků, které se mohou vyskytnout na počátku školní docházky a byly jim poskytnuty náměty, jakým způsobem připravovat děti na zahájení školní docházky. Po celou dobu besedy mohli rodiče k danému tématu klást dotazy.

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek