logo

Středověké Domažlice

  • 6. 3. 2024

Středověké Domažlice

Žáci sedmých tříd se počátkem února zúčastnili dějepisné akce, kterou pro naši školu připravila Mgr.Kristýna Pinkrová z centra Hindle. Naším záměrem bylo ukázat žákům středověkou podobu města. Paní Pinkrová nás přivítala v zázemí centra Hindle na náměstí, kde nám představila badatelské listy s názvem Přijede král! Aneb jak se Domažlice chystaly na návštěvu Karla IV.. Úkolem žáků, kteří byli rozděleni do pracovních skupin po 4-5 žácích, bylo vžít se do role měšťanů, kteří společně s královských vyslancem kontrolují stav města před návštěvou panovníka. Postupně navštívili sedm významných staveb vrcholně středověkého města (BRÁNA, BRANKA, KOSTELY, KLÁŠTER, HRAD, OBCHOD). Díky ochotě pana vikáře Miroslawa Giergy se naši studenti mohli podívat také do kostela Všech Svatých, který obvykle bývá pro veřejnost uzavřen. Úkolem žáků bylo u každého zastavení správně odpovědět na velvyslancům dotaz, případně splnit úkol (včetně zakázaného úkolu od měšťana kverulanta). Získané informace děti využily v závěrečném shrnutí poznatků, které jsme společně provedli při návratu dětí do centra. Děti si z akční vycházky po středověkých Domažlicích odnesly domů vypracované listy, které jim slouží jako trvalé poznámky, dále pochopily, jak fungovalo středověké město, co bylo jeho nedílnou součástí a proč bylo pro město důležité, že jeho obyvatelé patřili přímo králi. Věříme, že naši žáci by se ve středověkých Domažlicích neztratili, a že by je mnoho věcí hodně překvapilo.

Mgr. Jana Hánová

 

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek