logo

Rubrika: MŠ Msgre B. Staška

  • 6. 12. 2023

Výlet za zvířátky – MŠ Msgre B. Staška – Rybičky

V úterý 19.9.2023 jsme se vypravili na výlet. Navštívili jsme ZOD Mrákov – stáj ve Starém Klíčově a teletník ve Stráži. Nasadili jsme batůžky, nasedli do autobusu a po krátké cestě jsme vystupovali v Mrákově. Prošli jsme vesnicí Starý Klíčov a brzy byli na místě. Na farmě nám ukázali hospodářská zvířata (kravičky), mohli jsme si je i pohladit. Při výkladu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě kraviček. Poděkování patří […]

  • 6. 12. 2023

Předškoláci na návštěvě v základní škole

Během listopadu navštívily čtyři skupiny předškoláků z našich všech mateřských školek první a druhé třídy ZŠ Msgre B. Staška. Naši předškoláci si na jednu vyučovací hodinu vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školních lavicích, plnit zadané úkoly, naučit se říkanku k osvojení si správného držení ruky, vykreslit omalovánky, počítat do deseti apod. Žáci předškolákům pomáhali, vedli je ke správným postupům a všichni dobře spolupracovali. […]