logo

Předškoláci na návštěvě v základní škole

  • 6. 12. 2023

Předškoláci na návštěvě v základní škole

Během listopadu navštívily čtyři skupiny předškoláků z našich všech mateřských školek první a druhé třídy ZŠ Msgre B. Staška.

Naši předškoláci si na jednu vyučovací hodinu vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školních lavicích, plnit zadané úkoly, naučit se říkanku k osvojení si správného držení ruky, vykreslit omalovánky, počítat do deseti apod. Žáci předškolákům pomáhali, vedli je ke správným postupům a všichni dobře spolupracovali. Viděli jsme, jak zábavné a hravé učení může být. Děti si odnesly spoustu hezkých zážitků, o kterých jsme si ještě ve školce povídali. Nakonec předškoláci dostali od učitelů velkou pochvalu a vzájemně jsme si předali malé dárečky.

Velké poděkování patří učitelům Z. Hruškové, Z. Karasovi, J. Nebehajové a A. Višňákové, kteří si připravili krásné ukázkové vyučovací hodiny.